ULF-ambassadører

Du kan selv benytte dig af tilbuddene og formidle tilbud videre til dine kolleger. Vi sørger naturligvis for at gøre det let for dig som ambassadør at holde dig ajour - bl.a. via nyhedsmails.

Som ULF-ambassadør
- er du på forkant med undervisnings- og læringsaktiviteter i Aarhus og omegn.

- får du invitation til gratis temadage og workshops med et højt fagligt niveau.

- inviteres du til et årligt netværksmøde med byens kulturinstitutioner og andre ULF-ambassadører. Her får du opdateret viden om eksisterende og nye forløb, ny inspiration og indgår i tværfaglige netværk.

- er du en uundværlig dialogpartner for ULF i Aarhus, så vi kan holde os ajour med de behov og ønsker, som præger grundskolen.

- er det dig kollegerne spørger, når de søger inspiration til undervisningen i biodiversitet og guldalderen.

- kan du fx præsentere ULF-tilbud i fagteams eller på personalemøder, du kan lægge link til www.ulfiaarhus.dk på intra og dele dine egne erfaringer med undervisnings- og læringsforløb med kollegerne.

Som tak for din indsats inviterer vi dig et par gange om året til en god oplevelse i selskab med andre ambassadører – fx en teaterforestilling eller en VIP-tur på et museum.

Med en aktiv ULF-ambassadør på alle skoler i Aarhus er der et godt grundlag for en god dialog mellem ULF i Aarhus og skolerne, som danner basis for et styrket samarbejde mellem skoler og ULF-tilbuddene.

Hvad er ULF?
ULF i Aarhus – Undervisnings- og læringsforløb formidler forløb i kunst og kultur, natur og friluftsliv, naturvidenskab samt idræt og bevægelse i Aarhus og omegn via hjemmesiden www.ulfiaarhus.dk og et trykt katalog, der udgives årligt. Målgruppen er lærere, pædagoger, børn og unge i dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelsen.

Undervisnings- og læringsforløbene afvikles ofte i eksterne læringsmiljøer, hvor rammerne for læringen adskiller sig fra hverdagen. Forskningen viser, at den type af anderledes læring aktiverer vores episodiske hukommelse og forankrer læringen dybere. Der er også tilbud, som afvikles på jeres skole.

Undervisnings- og læringsforløb kan bidrage til skolernes opfyldelse af læringsmål gennem forløb, hvor oplevelse, læring og faglighed går hånd i hånd. Søger du fx inspiration til den åbne skole, så er hjemmesiden ulfiaarhus.dk et godt sted at starte. ULF i Aarhus er et samarbejde mellem Børnekulturhuset i Aarhus og Børn og unge, Aarhus Kommune.

Ønsker du at blive ULF-ambassadør? Kontakt da:

Malene Lynggaard Thomassen
ULF-ambassadør-ansvarlig
malyt [at] aarhus [dot] dk

eller tilmeld dig via denne formular