Tilskud til transport: skoler, dagtilbud og klubber

Byrådet har besluttet at give dagtilbud, skoler og klubber tilskud til offentlig transport, så alle børn i Aarhus får op til 9 ture året. Det sker med et ønske om at skabe bedre rammer for, at børn kommer ud og oplever byens natur- og kulturtilbud. Gruppe check- ind med rejsekort erhverv bliver til efteråret muligt, hvilket gør arbejdsgangen omkring billetter enklere.

TILSKUD TIL TRANSPORT
Dagtilbud, skoler og fritidstilbud får et tilskud, som svarer til omkring 9 ture pr. barn pr. år med bybusser og letbane. Tilskuddet er fordelt til dagtilbud, skoler og klubber som en del af deres budgetter. Hvor mange penge et dagtilbud, en skole eller en klub får er beregnet pr. elev/barn

GRUPPE CHECK IND
Fra efteråret 2019 bliver det muligt at foretage gruppe check ind med Rejsekort erhverv. Det betyder, at det bliver lettere og mere fleksibelt at købe billetter. Ordningen med mulighed for gruppe check ind træder i kraft, så snart de blå rejsekort-terminaler i alle busser i Aarhus er udskiftet (forventet maj 2019). Institutioner skal selv anskaffe sig et relevant antal rejsekort erhverv, som kan udlånes til personalet. Vær opmærksom på Midttrafik’s vejledning om grupperejser (Gule bybusser og letbanen; ingen reservation nødvendig og ingen pladsgaranti/Blå busser; hvis der reserveres grupperejse fire hverdag før rejsen, er der pladsgaranti).