Tilskud til transport: skoler, dagtilbud og klubber

Byrådet har besluttet at give dagtilbud, skoler og klubber tilskud til offentlig transport, så alle børn i Aarhus får op til 9 ture om året. Det sker med et ønske om at skabe bedre rammer for, at børn kommer ud og oplever byens natur- og kulturtilbud.

TILSKUD TIL TRANSPORT
Dagtilbud, skoler og fritidstilbud får et tilskud, som svarer til omkring 9 ture pr. barn pr. år med bybusser og letbane. Tilskuddet er fordelt til dagtilbud, skoler og klubber som en del af deres budgetter. Hvor mange penge et dagtilbud, en skole eller en klub får er beregnet pr. elev/barn.

GRUPPE CHECK IND
Det nu er muligt at foretage gruppe check ind. Det kræver, at den enkelte skole eller dagtilbud anskaffer sig et eller flere Rejsekort Erhverv. Man kan rejse op til 29 personer på et kort.