Hvad kan du bruge os til?

Er du som lærer eller pædagog i tvivl om, hvordan du kommer i gang med at bruge forløbene her på hjemmesiden, så hjælper ULF i Aarhus gerne. Du kan f.eks. bede ULF-konsulenterne om et oplæg på din skole / institution.

Det gælder også, hvis din institution, skole eller klasse gerne vil arbejde mere systematisk med at integrere kunst, kultur, natur, idræts- og foreningsliv i en hverdagspraksis / undervisning. Ved at bruge ressourcerne i lokalområdet og inddrage byens kulturinstitutioner kan lærere og pædagoger styrke børn og unges forståelse for omverden og kulturelle og historiske fællesskab, de er en del af.

Kontakt konsulenterne ved ULF i Aarhus

Yderligere information
Se eksempel på kulturlæreplan (PDF åbner i nyt vindue)