Hvad kan du bruge os til?

Er du som lærer eller skolepædagog i tvivl om, hvordan du kommer i gang med at bruge forløbene her på hjemmesiden, så hjælper ULF i Aarhus gerne.
Du kan f.eks. bede ULF-konsulenterne om et oplæg på din skole.

Det gælder også, hvis din skole eller klasse gerne vil arbejde mere systematisk med at integrere kunst, kultur, natur, idræts- og foreningsliv i undervisningen.

Ved at bruge ressourcerne i lokalområdet og inddrage byens kulturinstitutioner kan lærere og skolepædagoger skabe en varieret skoledag, som styrker børn og unges forståelse for omverden og det historiske og kulturelle fællesskab, de er en del af.
Den alsidige skoledag åbner samtidig for andre fællesskaber og læringsstile, når hele verden fungerer som læringsrum.

Kontakt konsulenterne ved ULF i Aarhus

Yderligere information
Se eksempel på kulturlæreplan (PDF åbner i nyt vindue)