Information

ULF i Aarhus arbejder for at udnytte den pædagogiske og dannelsesmæssige værdi i kulturinstitutioner og natur- og idrætsfaglige miljøers særlige læringsrum, så læring, oplevelse, dannelse og faglighed kan gå hånd i hånd.

I samarbejde med en lang række ULF-udbydere udvikler, tilrettelægger og gennemfører ULF i Aarhus - undervisnings- og læringsforløb for dagtilbud, grundskolen og ungdomsuddannelserne. Betegnelsen ULF-udbyder dækker over alle udbydere af forløb til målgrupperne. En ULF-udbyder kan fx være et teater, et museum, et friluftscenter, en forening eller en virksomhed.

ULF i Aarhus – undervisnings- og læringsforløb er et samarbejde mellem Kultur og Borgerservice og Børn og Unge samt en række museer, kulturinstitutioner, natur- og idrætsfaglige aktører. Aarhus Kommune finansierer drift og udvikling af ULF i Aarhus – undervisnings- og læringsforløb. Drift af og størstedelen af budgettet for ULF i Aarhus ligger i Børnekulturhuset.

 

Hjemmesiden ulfiaarhus.dk

På denne hjemmeside kan du danne dig et overblik over de mange spændende undervisnings- og læringsforløb, der findes i Aarhus og omegn. Tilbud, som kan give børn og unge oplevelser, ny viden og mulighed for at tilegne sig kompetencer i de uformelle læringsmiljøer inden for kultur, natur og friluftsliv, naturvidenskab samt idræt og bevægelse. ULF i Aarhus er tænkt som et inspirationsværktøj, udviklet til pædagoger og lærere, til planlægningen af aktiviteter og undervisning, der foregår uden for de vante rammer.

På hjemmesiden finder du alle aktuelle forløb i Aarhus og omegn. Husk dog at tjekke aktørernes egne hjemmesider for yderligere oplysninger og flere tilbud.

 

Ris og ros

Falder du over noget, der ser forkert ud, har du en god idé eller får du pludselig en trang til at rose os, så er du meget velkommen til at kontakte os.
info [at] ulfiaarhus [dot] dk (subject: Ris%20%26%20ros%20til%20ULF%20i%20Aarhus) (Kontakt ULF i Aarhus)