Samarbejdspuljen for skoler og foreninger

Ønsker du at lave et undervisningsforløb i samarbejde med en lokal forening? Mangler dine elever oplevelser, som inddrager omverdenen? I et samarbejde med en lokal forening, måske med idrætsforeningen eller med spejderklubben, får din skole unikke muligheder for undervisning og læring.

Formål
Puljens formål er at støtte samarbejder mellem aarhusianske folke- og privatskoler og folkeoplysende foreninger. Samarbejdet skal give børnene en anderledes, inspirerende skoledag og styrke kvaliteten i undervisningen.

Du kan finde den komplet oversigt over foreninger i Aarhus Kommune på foreningsportalen (Under 'Borger' > 'Find en forening/aktivitet via foreningsoversigten':
https://foreningsportalen.aarhuskommune.dk/
 

Beskrivelse

 • Der gives tilskud til max. 500,- kr. pr. afviklet dobbeltlektion (2x45 minutter).
 • Det er yderligere muligt at søge 1.000 kr. pr. samarbejdsprojekt til planlægning af forløbet, såfremt forløbet strækker sig over minimum tre dobbeltlektioner. Der kan således søges om tilskud på i alt 1500 - 4000 kr. pr. undervisningsforløb.
 • Midlerne kan f. eks. bruges til instruktørlønninger, transport samt vedligehold af udstyr.
 • Der gives som udgangspunkt tilskud til én instruktør pr. klasse. I særlige tilfælde kan der dispenseres for dette, hvis der er stærke argumenter for, at forløbet kræver mere end én instruktør.
 • Vejledende varighed af et forløb: 3-6 dobbeltlektioner.

 

Hvem kan søge?

Puljen skal søges af skole og forening sammen, og aftalen om undervisning skal indgås mellem skole og forening - ikke mellem skole og enkeltperson.
Nichesportsgrene, som lærerne ikke selv underviser i, samt foreninger hjemmehørende i Aarhus Kommune vil blive prioriteret.
 

Ansøgningsfrist

Der er løbende ansøgningsfrist, og puljen kan søges fra den 1. august 2021 – 1. august 2025. Puljen kan søges hver 1. i måneden, og ansøgere kan forvente svar inden for 10 arbejdsdage efter modtaget ansøgning.
Puljen skal søges, og tilsagn skal være på plads INDEN et forløb igangsættes, ellers kan der som udgangspunkt ikke forventes tilskud.
Forening og skole skal sammen udfylde ansøgningsskemaet.
Søg puljen her
 

For yderligere information eller vejledning kontakt:

ULF i Aarhus
Anne Kleberg

annek [at] aarhus [dot] dk

 

Yderligere informationer om puljen

 • Ansøgningerne skal indeholde både start- og slutdato, formål med samarbejdet, en kort beskrivelse af forløbet samt succeskriterier.
 • Som udgangspunkt skal foreningsinstruktør og lærer sammen forestå undervisningen, og det er en forudsætning, at skoleleder og foreningsansvarlig har godkendt aftalen.
 • Hvis skolen udebliver fra en aftale med foreningen, betaler skolen selv for forløbet til foreningen. Hvis foreningen udebliver fra en aftale, udbetales ingen midler fra skole eller ULF i Aarhus.
 • Der skal være indhentet børneattest på de instruktører, der underviser børnene.
  Se vejledning her.

   

Når tilskuddet er bevilget

Ved ansøgningen bekræfter skole og forening, at man stiller sig til rådighed i forbindelse med en eventuel elektronisk evaluering af samarbejdet.
Der skal ikke aflægges regnskab. Men bilag og dokumentation skal kunne fremlægges, hvis tilskuddet udtages til stikprøve eller revisionen ønsker det.
Foreningen skal sende en elektronisk faktura til EAN nr. 579 800 5772 606. Bevillingen går udelukkende til foreningen.
 

Puljemidler til længerevarende samarbejder

Ønsker en idrætsforening og en skole at samarbejde om længerevarende fælles projekter, henvises til puljemidlerne fra Børn og Unge, Sport & Fritid samt Idrætssamvirket Aarhus.
Læs mere her.

 

Formidl jeres forløb gennem ULF i Aarhus

Brug ULF i Aarhus – undervisnings- og læringsforløb, hvis jeres forening/klub ønsker at udbyde forløb til byens skoler. Her på portalen ULF i Aarhus kan lærere og pædagoger finde de undervisningsforløb, kulturinstitutioner og foreninger tilbyder daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelserne.

Yderligere information
Aarhus Kommune har udarbejdet en skabelon til samarbejder mellem skoler og eksterne læringsmiljøer. Skabelonen indeholder tjeklister, så alle forhold, der har betydning for samarbejdet, bliver afklaret mellem forening og skole. Hvorvidt man vil lave en samarbejdsaftale er op til skole og forening. Det er ikke et krav for at søge puljen fra ULF i Aarhus.