Udbydere og samarbejdspartnere

Antallet af udbydere er steget støt de seneste år, hvilket afspejler erfaring med en bred vifte af pædagogiske metoder, arbejdsformer og fagområder i uformelle læringsmiljøer. Alt sammen til glæde for kvaliteten af tilbuddene til ULF i Aarhus’ målgrupper: dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse. Det betyder dog, at der også er mere pres på de begrænsede midler i ULF, og det er derfor ikke alt, vi kan støtte.
 

Hvem kan blive udbyder?

For at blive udbyder og samarbejdspartner skal du udbyde kontinuerlige undervisnings- og læringsforløb til en eller flere af ULF i Aarhus' målgrupper: dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse. Med undervisnings- og læringsaktiviteter menes i udgangspunktet et personligt møde mellem børn/unge og aktørens særlige fagområde. Der er ingen specifikke krav til typen af udbyder – det afgørende er, at du råder over et særligt læringsrum, som kan bringes i spil som et lærerigt, oplevelsesorienteret og fagligt forankret tilbud for målgrupperne.
Der er udarbejdet et sæt retningslinjer, som du får ved henvendelse til ULF i Aarhus.

Som udbyder forventes du at være en godkendt forening eller en etableret kunst- eller kulturinsitution. Kunstnere, som laver undervisnings- og læringsforløb, henviser vi til Børnekulturhusets kunstnerkatalog.

Ansvaret for det enkelte undervisnings- og læringsforløb er udbyders. Udbyder står for at indhente relevante godkendelser, herunder børneattester, på formidlere. Skolen har det pædagogiske ansvar og sørger for, at der er pædagogisk personale til stede under hele forløbet.

 

Som en del af ULF i Aarhus får du:

  • Mulighed for at blive synlig over for målgruppen på en platform, der er kendt og anvendt af mange, herunder ULF i Aarhus' hjemmeside, nyhedsbreve og sociale medier.
  • Deltagelse i netværksaktiviteter for udbydere og samarbejdspartnere med fokus på vidensdeling, faglig sparring og udvikling

 

Ønsker du at blive udbyder

Ring til Malene Lynggaard Thomassen på 41 85 66 71 eller Anne Kleberg på 40 22 63 03

 

Yderligere information

Du er velkommen til at kontakte Anne Kleberg, hvis du har behov for yderligere information og sparring.
Du fanger Anne på annek [at] aarhus [dot] dk eller tlf. 40 22 63 03.