Nyt forløb om sprog

27.06.2016

Hvad er sprog? Hvor kommer sprog fra? Hvem bestemmer over sproget?

Rum for Undren udbyder fra august en nyt forløb til indskolingen, hvori der sættes fokus på sprog. I forløbet besøger vi bl.a. Sigrid, som er godt i gang med at finde vigtige ord i kisten. Sammen med hende og de øvrige Koldbakke-børn, sætter vi fokus på de mange dele af sproget, som giver anledning til forundring. Her skal der klippes i ord og bygges med sprog, der skal opfindes nye sprog og samtalens om ikke-sprog.

Forløbet sætter fokus på børns umiddelbarhed, undren og forståelse, og kan dermed fungere både som optakt til skolens øvrige sprogarbejde og som inspiration til nye tilgange til det eksisterende sprogarbejde.

I forløbet inddrages elementer fra materialet Sprogrummet, der vil være frit tilgængeligt for skolerne i Aarhus i skoleåret 2016/2017

Yderligere information