Nyt forløb giver eleverne rollen som kurator

Elever med høj hat og korset

Af KØN - museum for kønnenes kulturhistorie - 10.06.2024

KØNs nye forløb for ungdomsuddannelser, Samling på Gennembruddet, kredser om forventninger til køn i tiden omkring Det Moderne Gennembrud. Eleverne udvælger blandt samlingens genstande, tekster og malerier, hvad de vil inddrage i deres egne udstillinger.

Undervisningsforløbet imiterer tilblivelsen af en udstilling - gruppearbejdet bliver en kurateringsproces og fremlæggelse bliver til fernisering.

Eleverne får til opgave at skabe en miniudstilling, der formidler synet på køn blandt 1800-tallets borgerskab. Forløbet starter lige dér, hvor researchfasen er påbegyndt. Museets formidler indleder derfor med venligt at minde om, hvad ”museumsmedarbejderne besluttede på det seneste møde” ved at læse op fra ”referatet”, der indeholder noter om Mathilde Fibiger, borgerskabet samt stikord om Romantikken og Det Moderne Gennembrud.

Genstandene kan fortælle om periodens mode og skønhedsidealer, uddannelse og job, ægteskab og seksualmoral samt opdragelse og karakterdannelse. Det er op til eleverne, hvordan de sammensætter deres udstilling og hvad den skal hedde. Her lærer eleverne både om og gennem kurateringsprocessen. For hvad sker der, når vi udvælger nogle fortællinger, historiske skikkelser eller genstande frem for andre? Og hvilken rolle spiller det egentlig hvem, der står bag udvælgelsen? 
Forløbet giver således både anledning til at arbejde med den konkrete periode og dens kønsroller samt at reflektere over historiebrug og -metode eller repræsentation i danskfaget.

Samling på Gennembruddet er en gentænkning af det populære forløb Gid jeg var en mand og fungerer dermed fortsat i en tværfaglig sammenhæng, men kan også benyttes i dansk- eller historiefaget alene.