Ny gratis undervisning i Kattegatcentret

Af Kattegatcentret - 09.06.2023

Haven i havet er et skoleforløb, der er målrettet udskolingen og den fællesfaglige naturfagsprøve. Forløbets tema er regenerativ fødevareproduktion i havet. Eleverne bliver havbønder for en dag og stifter bl.a. bekendtskab med arbejdet i en havhave.

Haven i havet er bygget op omkring et besøg i Kattegatcentrets maritime nyttehave, men vi anbefaler, at man arbejder videre med emnet efterfølgende i en elevstyret projektperiode eller ved én eller flere lærestyrede lektioner. Booker man forløbet, modtager læreren baggrundsviden samt ideer til det videre arbejde.

Regenerative fødevareproduktion

Forløbets tema er regenerativ fødevareproduktion i havet. Eleverne bliver havbønder for en dag og stifter bekendtskab med arbejdet i en havhave, hvor der dyrkes blåmuslinger, østers og tang. Under besøget skal eleverne undersøge, hvordan en havhave kan producere sund mad til mennesker uden at sætte et negativt aftryk på planeten.

Med naturvidenskabelige metoder arbejder eleverne med at forstå afgrøderne og det miljø, de vokser i, og får dermed indsigt i en bæredygtig fødevareproduktion, der kan bidrage positivt til løsningen på tre af tidens store kriser; fødevarekrisen, biodiversitetskrisen og klimakrisen.

Naturfaglige kompetencer

Undervisningen indkapsler alle fire kompetenceområder - undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation - og dykker især ned i færdigheds- og vidensområderne ”Økosystemer” og ”Anvendelse af naturgrundlaget”. I undersøgelsens afsluttende fase er der yderligere fokus på elevernes formidlingsevner samt ordkendskab og argumentationskundskaber, når resultater diskuteres og perspektiveres i plenum.

Yderligere information
Haven i havet er støttet af Novo Nordisk Fonden, og de første 10 forløb i 2023 er derfor gratis. Tilmelding foregår via Kattegatcentrets hjemmeside.