Gratis

Et hav af følelser Interaktiv musikteaterdag

Beskrivelse

Flaskepost til fremtiden er et legende, fortællingsstruktureret, sansemotorisk og musikalsk undervisningskoncept til trivselsunderstøttelse i de brede børnefællesskaber.
Med fortællingen som ramme og musikken som fælles sprog, undersøger vi, hvordan vi kan hjælpe hinanden med at finde de gode løsninger, selv når bølgerne går højt, og vi har mistet fodfæstet eller er faret vild.

Workshoppen varer en formiddag fra kl. 9.30-12.30. Der er 3 dele, som åbner for den magiske fortællingen Flaskepost til fremtiden om to børn, der sidder på isen på et endeløst hav.
De har glemt alting, - både hvor de kommer fra og endda, hvad de hedder. Derfor sender de en flaskepost med et råb om hjælp. Vi samler flaskeposten op og begiver os ud på en fælles mission om at hjælpe de to børn og forstå, hvad de har brug for.

Flaskepost til fremtiden faciliteres af 2 musik-undervisere fra Aarhus Musikskole.
Vi synger, spiller og danser til folkesange- og musik -  både sange, I kender, og populære folkesange fra resten af verden.
Vi arbejder med en variation i sessionerne, hvor der skiftes mellem oplevelse(Lytte og se) og samskaben med fysisk bevægelse, sang og lyd-stemnings-universer på forskellige lydskabere. 

Alle dagens aktiviteter foregår i rundkreds.

Aktiviteter

Workshoppen afvikles i to sessioner i løbet af dagen med en spisepause
Ankomst kl. 9.30
1. del: kl. 9.40 - 10.20 i vores undervisningsrum
Vi finder flaskeposten og finder ud af, hvordan vi kan hjælpe

2. del: kl. 10.40 – 11.20 i vores iscenesatte musikteaterrum
Vi ser de to børn modtage flaskeposten igen, og hjælper dem på deres rejse.

3. del: kl. 11.40 – 12.20 i vores iscenesatte musikteaterrum
Vi støtter de to børn på de sidste skridt af deres rejse.

I er velkomne til at blive på Musikskolen og spise madpakker efterfølgende.

Forberedelse

Information til elever og forældre:
I er inviteret til at hjælpe med at løse en hjælpe mission. Vi skal sejle henover et hav af følelser og finde ud af hvordan vi kan møde følelserne på en måde hvor de forbinder os og hjælper os videre sammen.

Flaskepost til fremtiden fortællingen udfoldes som en sanse-rejse med understøttende iscenesættelse, eventyrlige rekvisitter, lys, dufte og dukketeater.
I kan finde både sange og fortælling på hjemmesiden: www.flaskeposttilfremtiden.dk.

Efterbehandling

Efter workshoppen kan I finde inspiration til at arbejde videre med fortællingens forskellige temaer på www.flaskeposttilfremtiden.dk
I kan også bruge workshoppen som en appetitvækker i forhold til et samlet forløb for hele jeres indskoling- og mellemtrin.  Se https://www.ulfiaarhus.dk/node/2262

Formål

TRIVSELSFREMME gennem deltagelse i et koncept, der tilbyder mange former for kontinuerlige sansebaserede invitationer til deltagelse.
SAMSKABEN omkring en fælles mission, hvor børnene samskaber løsningerne
SAMMENHÆNGSKRAFT gennem udfoldelse af en fortællingstråd, der leder klassen på en forundringsrejse langs universelle livstematikker og grundfølelser.
INDtryk af høj kunstnerisk kvalitet, som afsæt for børnenes med- og samskaben.
UDtryk som løbende manifesterer sig i klassens egne
AFtryk, der præsenteres gennem klassens fælles bud på hvordan der kan hjælpes.

Gennem musik, sang, lyd og krop udtrykker og navngiver vi grundfølelser.
Når det bliver tydelig for os selv og hinanden hvad for en følelse der er tale om, åbner det for empati og medfølelse.
Når vi udviser empati og medfølelse styrker det relationerne i klassen og herved også alles trivsel.

Sted
Aarhus Musikskole
Vester Allé 3
8000 Aarhus C

Officersbygningen, Indgang C - Vi tager imod jer.

Undervisningsmateriale

I kan arbejde videre hjemme i klassen med afsæt i hjemmesiden: 

Tilmelding