Gratis

World Music Center på jeres skole

Beskrivelse

WMC skaber positive kulturmøder med musikken og dansen. WMC giver børn og unge et bredt kendskab til egen og andre kulturers musiktradition gennem aktiv deltagelse. WMC er en afdeling under Aarhus Musikskole. WMC´s musikere og dansere har kulturelle rødder i Ghana,  Zimbabwe, Bracilien, Libanon, Skotland, Iran, Tyrkiet, Senegal og Syrien.
Hvert forløb afsluttes med en stor fælles optræden i Store sal i Musikhuset Aarhus, hvor semesterets fire skoler fremviser, hvordan de gennem verdensmusik og dans har fortolket forskellige temaer.

To professionelle musikere/dansere underviser fire af skolens mellemtrinsklasser i et halvt år.

World Music Center
World Music Centers musikere formidler en verdens-musik kanon, som sættes i spil i fortællingskonceptet: Flaskepost til fremtiden:

En fortællingsstruktur, hvor vi sammen hjælper to børn på en rejse igennem eksistentielle udfordringer med den fælles kompas-nål pegende i retning af opfyldelse af verdens-målene.

Børnene skal med på en fortolkningsrejse inspireret af en global kulturarv, leveret af musikere oplært i en kulturtradition fra en anden del af verden. De formidler en bred verdens-musikkanon og sætter samtidigt rammerne for kreativ afsøgning af verdensmusik-fortællingen om dig og mig.  En fortælling, der kontinuerligt nuanceres i mødet med byens mange børn.

Målet er større forståelse for egne og andres kulturelle rødder og traditioner og herved styrket livsmestring med fokus på både mental og fysisk sundhed.

Det sker gennem en interkulturel, æstetisk og kropslig afsøgning af, hvordan vi globalt bruger musik og kultur til at skabe trivsel mellem mennesker, og også til at håndtere og udtrykke os om svære livstematikker som fx sorg, uro og vrede. Vores afsæt er det almenmenneskelige på tværs af kulturer.

Målet er samtidigt, at den personlige oplevelse af mestring af noget nyt og anderledes bliver afsæt for at kunne navigere i komplekse udfordringer og sammenhænge. Børnene lærer konkrete danse, rytmer og sange fra hele verden, som indgår i den samlede store æstetiske fortælling om du og jeg. Sammen sender vi en Flaskepost til fremtiden.

Vi tilbyder
Vi tilbyder mellemtrinnet i ½ års forløb – Et forløb der afsluttes på Store Scene i Musikhuset Aarhus, hvor 450 børn fremviser deres fortolkning af 2 børns eksistentielle dannelsesrejse.

Konceptet forankres gennem open-source digital materialebank: Fortælling, sange etc, kan findes påwww.flaskeposttilfremtiden.dk.

 

Formål

At eleverne gennem aktiv deltagelse får kendskab til andre kulturers musiktradition og får en kæmpe oplevelse med at optræde i Musikhusets Store sal med afsæt i fortællingen: www.flaskeposttilfremtiden.dk

Undervisningsmateriale

Find fortælling, sange og musik på: www.flaskeposttilfremtiden.dk

Tilmelding