Inspirationsmøder: TEATER i SKOLEN

05.05.2017

Teaterhuset Filuren, Opgang2 og Limfjordsteateret inviterer til inspirerende og udforskende møder om arbejdet med Den Åbne Skole.

Teaterhuset Filuren, Opgang2 og Limfjordsteateret har gennem de sidste snart tre år udforsket og gravet i dybden med, hvad skole, scenekunst og teaterpædagogik kan med hinanden.

Nu vil vi gerne invitere dig med ind i denne udforskning ved at indbyde til tre inspirationsmøder med hvert deres tema:

  1. Teaterpædagogikkens potentiale for kropslig læring (5. maj i Aarhus)
  2. Demokratisk og kreativ evalueringspraksis (30. maj i Viborg)
  3. Officiel afslutning og erfaringsdeling på vores projekt Scenekunst ind i den åbne skole (på kulturmødet Mors 24.-26. august)

Målgruppe: skolefolk, teater-/dramapædagoger, scenekunstnere og andre interesserede