Inspirationsdag for naturfagsvejledere

21.06.2016

Vanen tro afholder Aarhus Universitet i samarbejde med Naturhistorisk Museum, Aarhus Folkeskolelærerdag. Denne videns- og inspirationsdag for grundskolens naturfagslærere foregår den 3. november 2016 og bærer titlen ”Istiden – et cool emne til naturfagsprøven”.

Istiden har interessante aspekter og perspektiveringsmuligheder,
der gør emnet velegnet som fællesfagligt fokusområde for naturfagsprøven.
Dagens foredrag og workshops går bl.a. tæt på landskabets dannelse, isens egenskaber og ikke fortidens mindst dyr og planter.