Gratis

Seksualundervisning til 8. klasser

Beskrivelse

Om Sex & Samfund undervisning

Sex & Samfunds undervisning ruster børn og unge til at forholde sig kritisk til normer og idealer for køn, krop og seksualitet, og til at kunne træffe gode valg om seksualitet, sundhed og trivsel med udgangspunkt i oplysning, demokrati og rettigheder.

Målgruppe

Undervisningen er for 8. klasser i folkeskolen. Dog gælder tilbuddet også for 9. klasser i folkeskolen, hvis de ikke tidligere har modtaget Sex & Samfunds undervisning.

Sex & Samfunds undervisning er et gratis tilbud om supplerende seksualundervisning for folkeskoler i Aarhus Kommune. Send en bestilling på undervisning på www.sexogsamfund.dk/aarhus

Privatskoler i Aarhus Kommune er også velkomne til at bestille undervisningen, hvor vi uarbejder et tilbud efter forespørgslen. En sådan forespørgsel kan udfyldes på www.sexogsamfund.dk/tilbud

Formål

Formålet med Sex & Samfunds undervisninger er:

At bidrage til at børn og unge udvikler gode handlekompetencer i relation til seksuel sundhed og trivsel, rettigheder og bekæmpelse af mobning og diskrimination.

I undervisningen vil underviseren med små film, illustrationer, gruppearbejde og plenumsamtale danne rammen for dialog med eleverne om emner som sex, følelser, prævention, sexsygdomme, grænser og rettigheder. 

Vi ved, at ingen klasser er ens, og for at imødekomme den enkelte klasses behov vil Sex & Samfunds underviser inddrage klassens egne ønsker til indholdet i undervisningen. Det er også muligt for eleverne at forberede anonyme spørgsmål til underviseren på forhånd. 

Sted

Undervisningen finder sted på folkeskolerne i Aarhus Kommune.

Undervisningsmateriale

I forbindelse med bestilling fremsendes et lærermateriale til undervisningen. Det er frivilligt om man vil benytte sig af materialet.