Gratis

MOVE Trivselssamarbejde

Beskrivelse

Hvordan øges trivsel? Hvad gør dine elever mere positive, engagerede og motiverede for at lære?

Med denne indsats inviterer MOVE Aarhus lærere og pædagogisk personale til at rette opmærksomheden hen på egen undervisning. MOVE Aarhus ønsker at bidrage til få aktiviteter, der understøtter trivsel og det gode læringsfællesskab, til at spire i den undervisning, der finder sted hver dag – aktiviteter, der bidrager til gode relationer, tryghed og trivsel i klassen – hver dag.

Samarbejdets fundament er trivselsteorien PERMA, som illustrerer fem elementer i trivsel: positive følelser, engagement, relationer, mening og at lykkes. Selvom elementerne kan fungere enkeltvis, vil trivslen være højere, jo mere PERMA en elev har mulighed for at opleve.

Indsatsen tilbydes et klasseteam, årgangsteam eller lign., som ønsker at samarbejde omkring trivsel og fællesskab i en klasse.

MOVE Aarhus er med foran eleverne, der, gennem faciliterede trivselsdage/aktiviteter, får et fællessprog og referenceramme for områder med betydning for deres sociale og personlige udvikling. Trivselsdagene/aktiviteterne giver derudover lærerteamet mulighed for at se, hvordan MOVE understøtter de bærende elementer fra PERMA i praksis og I fællesskab reflektere over, hvordan PERMA kan øges i den daglige undervisning.

Aktiviteter

Formål

  • Målet er at øge trivslen og bæredygtige fællesskaber blandt elev/elev samt lærer/elev
  • Bidrag til at styrke og træne personlige og sociale evner, fx støtte, empati, vedholdenhed, ansvar, integritet, positivitet og engagement
  • Fokus på et positivt læringsmiljø med bevægelse, aktiviteter, dialog og refleksion
  • Elever og pædagoger/lærere præsenteres for konkrete værktøjer, der kan bruges i klubberne/skolerne efterfølgende i forhold til at fastholde gode fællesskaber
  • Lokal kapacitetsopbyggende: Tæt sparring med fokus på konkrete didaktiske og pædagogiske værktøjer til at understøtte vedvarende trivsel og læring. Værktøjerne prøves af under forløbet.
Tilmelding

Du booker et forløb ved at kontakte os på: 

Morten Bjerg Poulsen, konsulent, MOVE Aarhus
Telefon: 41 85 73 82 / E-mail: mobp [at] aarhus [dot] dk

Astrid Hougaard Pedersen, konsulent, MOVE Aarhus
Telefon: 41 87 28 99 / E-mail: ashp [at] aarhus [dot] dk

Christian Dahrup Flohr, konsulent, MOVE Aarhus
Telefon: 41 85 91 86 / E-mail: flohr [at] aarhus [dot] dk

Nicolai Lund Madsen, konsulent, MOVE Aarhus
Telefon: 61 94 30 32 / E-mail: nilm [at] aarhus [dot] dk