Kom og leg!

Beskrivelse

Under besøget i Den Gamle By mødes klassen ved indgangen af en af museets guider. Først er der en rundvisning i Den Gamle Bys legetøjsmuseum. Efter rundvisningen får eleverne udleveret nogle opgavehæfter med opgaver, der løses på stedet.

Hvis vejret er godt leges der gamle lege udenfor. Ellers går klassen indenfor, hvor der leges indendørs lege fra 1800-tallet.

Formål

  • at eleverne får en forståelse af børns vilkår, legens vilkår og forskellige opfattelser af barndommen gennem tiderne
  • at eleverne får mulighed for at se deres egne vilkår, deres egen barndom, i historisk perspektiv
  • at eleverne får kendskab til lege og legetøj fra 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet
  • at eleverne oplever ligheder og forskelle på leg og legetøj fra dengang og nu
Sted
Den Gamle By
Viborgvej 2
8000 Aarhus C
Undervisningsmateriale

Et skriftligt materiale med forslag til både forberedelse og efterbearbejdning af museumsbesøget sendes til læreren i god tid inden forløbet.