Fri os fra det onde

Beskrivelse

Som enten bonde, borger eller adelig lever vi et helt liv i den danske middelalder. Vi præsenteres for middelalderens retfærdighed og de muligheder, man har på landet og i byen. Til sidst rejser vi ind i skærsilden, og ser hvordan livets fristelser dømmer os i døden

Eleverne trækker hver en pung, der udgør deres skæbne og samfundsrolle. Via rollespil undrer vi os over kristendommens rolle, samfundsstruktur, social mobilitet og livet med de syv dødssynder. Middelalderen er en tid, der leder frem til store kulturelle, religiøse og politiske forandringer. Vi forbinder fortiden med nutiden, og ser på, hvor vi er på vej hen i dag. Har vi alle lige muligheder i nutidens Danmark?

Periode: Middelalder 1050-1536.

Forløbet kan også bestilles på engelsk.

Formål

Vi ønsker at eleverne i deres praksis med forløbet, vil opleve et nyt billede af de forskellige samfundsklasser med kristendommens indflydelse på det daglige liv. Opleve ny viden om, hvorledes de syv dødssynder var en del af det daglige jordiske liv, og hvordan synderne kan sættes i en nutidskontekst i elevernes liv.

Elevernes refleksion under praksis ønsker vi sker som henholdsvis bønder, byboere, adelige og flygtninge. Alle folk, der med daglige gerninger, håndværk, boformer og religion og straf, lever i middelalderen.

Eleverne skal fornemme muligheden for social mobilitet, som resultat af pestens indhug i indbygger antallet.

Sted
Moesgaard Museum
Moesgård Allé 15
8270 Højbjerg