Besøg biernes verden

Beskrivelse

I kan besøge vores bigård fra maj til september. Et besøg kan vare fra 1½-3 timer og indeholder forskellige elementer:

 • Introduktion om biernes liv. Vi kigger i et demonstrationsbistade uden bier.
 • Rollespil: eleverne danner et bisamfund og går ind i de forskellige roller, bierne indtager i deres samfund.
 • Besøg i bigården: I bidragter besøger vi et bistade og ser på vokstavlerne med honning, larver og bier.
 • I højsommeren kan vi smage honning og voks helt friskt fra bistadet. Måske kan I også få smagsprøve med hjem.

Tilvalg af aktiviteter:

 • Kigge på bier i bag glas (især godt for de elever som ikke ønsker at besøge bigården)
 • Hands-on opgaver om biernes anatomi, adfærd og samfundsopbygning
 • Lave lys af bivoks (medbring tomme fyrfadsholdere én pr. elev)
 • Hvordan passer vi på de vilde bier

Ved tilmelding kan I ønske hvilke elementer, I gerne vil have med. Vi tilpasser det til alderstrin og den tid, I har til rådighed.

VIGTIGT: Ved besøg i bigården skal alle have lange busker og strømper på hjemmefra.

Forberedelse

Formål

Formålet med aktiviteten er:

 • At skabe en nysgerrighed og fascination omkring naturens mangfoldighed, og de oplever hvilket liv, der udfolder sig i et bisamfund.
 • At lære om biernes adfærd, samfundsopbygning og deres produktion af honning.
 • At få indblik i biernes rolle, som bestøver i økosystemet, og deres betydning for produktion af afgrøder.
 • At få kendskab til biernes liv er med til at give eleverne respekt for dyr og planter, samt forståelse for økologiske sammenhænge.
Sted
Natursamarbejdet
Louisevej 100
8220 Brabrand
Undervisningsmateriale

Se FFM til børnehaveklasse, indskoling, mellemtrin og udskoling

Ideer til undervisningsmateriale omkring bier