Gratis undervisningsmateriale til gymnasierne

illustration af fregatten jylland og en arbejdende mand

Af Fregatten Jylland - 23.11.2021

"Fregatten Jylland på Tværs af Historien": Digitalt undervisningsmateriale om Fregatten Jylland til historieundervisning på ungdomsuddannelserne.

Nu kan historielærere på landets ungdomsuddannelser få adgang til et gratis og omfattende undervisningsmateriale, der tager afsæt i række tematikker med relation både til Fregatten Jylland og de store industrielle, politiske og samfundsmæssige omvæltninger i 1800-tallet, som er fundamentet for udviklingen af vores moderne samfund.

Undervisningsmaterialet, der er produceret af Fregatten Jylland, er målrettet til ungdomsuddannelsernes historieundervisning. Komplet med arbejdsspørgsmål, kilder, og mulighed for en særrundvisning baseret på materialet.

I materialet gøres undervisningen i 1800-tallets liv og mange samfundsmæssige omvæltninger, meget konkret og levende med perspektivering til nyere tid. Undervisningsmaterialet følger regeringens læringsmål og eleverne kan udvikle færdigheder såsom at kunne redegøre for udviklingslinjer i Danmark, analysere samspil mellem mennesker, forklare samfundsmæssige forandringer, anvende metodisk-kritiske tilgange og meget mere.

På baggrund af materialet, udbyder Fregatten Jylland særrundvisninger under hvert tema. Det er også muligt at få en særrundvisning uden at have læst materialet

Yderligere information
Vedhæftet er en generel introduktion til materialet samt en introduktion for lærere. Det fulde materiale kan downloades gratis fra vores hjemmeside: https://www.fregatten-jylland.dk/skole_ungdom_erhverv/
Suppler forløbet med et besøg på Fregatten Jylland