MobSQUAD, Red Barnet Ungdom

Præsentation

Gratis antimobbe – og trivselsfremmende tilbud til skolernes mellemtrin

Mobsquad, som en del af Red Barnet Ungdom, er en frivilligdrevet mobbeforebyggende og trivselsfremmende aktivitet for folkeskolens 4.-6. klasser. Tre frivillig konsulenter, som er kompetenceudviklede indenfor mobbefagligteori, gennemfører et 3 lektioners forløb, der giver klassen redskaber til at forebygge mobning.

Vi arbejder ud fra en ung til ung formidling, hvor vi anerkender og inddrager børnenes refleksioner og holdninger gennem en dialogbaseret tilgang.
Gennem oplæg og workshops berøres emner som digital mobning, mobberoller og mobningens mange nuancer. Hensigten er at ruste børnene til at tage fælles ansvar overfor hinanden.

Mål for skolebesøg

  • Eleverne skal vide mere om mobning og mobningens konsekvenser.
  • Eleverne skal blive bevidste om deres eget ansvar for god trivsel i klassen.
  • Eleverne skal blive mere motiverede til at stoppe mobning i deres hverdag.

Pædagogisk profil

Mobsquad-konceptet er oprindeligt udviklet af Red Barnet Ungdom med konsulentbistand fra Antimobbekonsulenterne. Mobsquad arbejder ud fra et helhedsorienteret og positivt menneskesyn, hvor hele klassen inddrages i formulering af handlestrategier til forebyggelse af mobning, hvorpå der inspireres til fælles ejerskab.

Mobsquad forstår mobning som et socialt fænomen og tager derfor afstand fra tidligere teoriers individorienterede tilgang. Problemet ligger således ikke hos et enkelt individ som skal straffes eller adfærdsreguleres - i stedet må der tages højde for, hvordan de sociale mekanismer fungerer i klassen.

Efter vores besøg melder både elevere og lærere tilbage, at de har fået redskaber og viden, som kan hjælpe dem i deres hverdag i kampen mod mobning.  Vi foretager løbende evaluering for at forbedre og følge den løbende udvikling i grundskoler. 

Kontakt
Ann Kirstine Poulsen
Projektleder
Nanna Wisler
Projektleder
Lene Josiasen
Projektleder

Forløb udbudt af MobSQUAD, Red Barnet Ungdom

Grundskole