Nycirkus på skemaet

26.02.2015

Københavns Internationale Teater og Børnekulturhuset i Aarhus, 6. - 9. klasse. I uge 43 og 44 2015 udbydes ny-cirkus-workshops til de ældre elever i grundskolen som en del af projektet NYCIRKUS PÅ SKEMAET, støttet af Nordea-fonden.

Nycirkus er ikke blot en kunstform, men i høj grad også et tværfagligt og pædagogisk inkluderende læringsværktøj, der fusionerer fysisk, social og kreativ læring.

Målet er at inkludere nycirkus som et oplagt læringsværktøj i heldagsskolen, der er med til at opfylde kravene om daglig fysisk aktivitet, varierede undervisningsformer og mulighed for samarbejde med det lokale kultur-, idræts- og foreningsliv.

To dages nycirkus-workshop med klassen
I workshoppen træner professionelle nycirkus-artister børnene i grundlæggende nycirkusteknikker som luft- og gulvakrobatik, jonglering og balance, ikke med fokus på at udføre øvelserne til perfektion, men med fokus på kreativitet og samarbejde.

Der arbejdes med objekter fra elevernes hverdag, som de kan relatere til gennem øvelserne, f.eks. ved at jonglere med skoletasker og penalhuse og lave saltomortaler fra katederet. Til sidst sammensættes eventuelt et scenarie baseret på børnenes univers.

Københavns Internationale Teater udarbejder undervisningsmateriale til forberedende og opfølgende brug.

Formål med workshop
1. At introducere børnene til nycirkus som et alternativ til konkurrencesport, der via sin alsidighed kan rumme alle og inspirere dem til at være fysisk aktive.

2. At udvikle børnenes fysik og kreativitet. At give dem succesoplevelser og få dem til at bryde grænser, både for sig selv og mellem hinanden ved at gøre ting, de ikke troede var mulige.

3. At fokusere på samarbejde og udstyre børnene med redskaber, som de efterfølgende ved hinandens hjælp kan implementere i deres leg og hverdag i skolen såvel som hjemme.

Det kræver:
- Faciliteter: Helst to sale, ellers én idrætssal med plads til, at alle elever kan arbejde samtidigt, loft-højde min. 4 meter. Der skal være fald- og rullemåtter samt mulighed for at ophænge redskaber i loftet. Nycirkus på Skemaet kommer med nycirkus-redskaberne.

- Plads i skemaet til to sammenhængende dage à ca. 5 timer i uge 43 eller 44.

- Kapacitet: 50-60 elever (6.-9. klassetrin) – undervises af 5 artister 5 timer pr. dag
 

Alle udgifter er dækket af Børnekulturhuset og Nordea-fonden.

Der vil ligeledes være en éndags-workshop for lærerne i én af ugerne – dato meldes ud snarest.

 

Kontakt
Astrid Guldhammer
Børnekulturkonsulent
Børnekulturhuset
Telefon: 29 20 44 34
E-mail: asg [at] aarhus [dot] dk