Musik, teater og billedkunst i specialklasser

01.08.2023

Find inspiration og aktiviteter til at bringe forskellige kunstarter ind i undervisningen i specialklasser i en ny publikation, som samler de væsentligste erfaringer og inspiration fra modelforsøget Grib Engagementet i de musiske fællesskaber.

Aarhus og Furesø Kommune har kort før sommerferien udgivet en publikation, hvor vi deler viden og øvelser, som kan bruges ind i undervisningen i specialklasser.

Kjeld Fredens, hjerneforsker og forfatter, skriver i indledningen:
"Forestil dig, at du er en maler, der skal male et billede af en smuk solnedgang. Du har forskellige farver og pensler til rådighed, og du begynder at male. Du blander farverne og skaber gradvise overgange fra røde og orange til gule og lyseblå farver. Du maler strøg, der følger solens bevægelse ned over horisonten, og du føler dig fyldt med fred og ro.

På samme måde kan kunstneriske aktiviteter give børn mulighed for at udtrykke deres følelser og tanker på en måde, der er mere intuitiv og mindre afhængig af sproget. Gennem maleri, tegning, skulptur eller andre former for musiske og kreative udfoldelser kan børn udtrykke sig uden bekymringer om ordvalg eller sproglig struktur. Det gælder for alle børn – også de børn, der har autisme eller ADHD.

For et barn med autisme kan livet føles som et stort, kompliceret puslespil, hvor hver brik er svær at forstå og lægge på plads. Men kunstneriske aktiviteter kan give barnet en chance for at føle sig som en kunstner, der skaber sin egen mening med livet. På samme måde kan børn, der elsker at dramatisere og danse, give kroppen nyt liv, når de føler sig som en fugl, der spreder sine vinger og flyver hen over himlen. De kan lade sig rive med af musikkens rytme og bevægelse og udtrykke deres følelser og tanker med gestik og mimik. Emotioner lægger mening til tænkning og handling. Da kan de føle sig frie og lykkelige og ude af den sociale isolation, som tynger i hverdagen, med en erindring om at de kan mere, end de troede.

Børnene rækker gennem kunsten ud mod verden og øger deres receptive opmærksomhed og forbedrer dermed deres kommunikation, når de er i nonverbal samtale med deres kunstneriske udtryk.

Kunstnerisk samvær er et resonant tilhørsforhold, hvor man føler sig set, hørt og værdsat for den, man er, og det, man særligt kan bidrage med. Det kan give en følelse af formål, identitet og opfyldelse, som samtidig understøtter personlig vækst og velvære. Kunst er ikke alene at skabe, men også en særlig måde at tænke og handle på, hvor man lærer noget, man ellers ikke ville have lært. Og så viser det kunstneriske møde, hvor overset konteksten er i vores uddannelser, for det er den, der skaber en meningsfuld og engagerende læringsoplevelse for børnene. Det er konteksten, der giver indholdet mening.

Denne publikation bidrager til at give flere børn mulighed for at få sådanne oplevelser og til at sætte fokus på, hvor vigtig kunstneriske aktiviteter er for alle mennesker – også børn med særlige behov"

Publikation samler de væsentligste erfaringer og inspiration fra modelforsøget Mød Musikken i Furesø Kommune og Grib Engagementet i de musiske fællesskaber i Aarhus Kommune i forbindelse med initiativet Grib Engagementet under Slots- og Kulturstyrelsen. Begge modelforsøg var rettet mod at give børn og unge i specialklasser — børn med autismespektrumforstyrrelser (ASF) og/eller ADHD — kunstfaglig undervisning i rammer og med metoder tilpasset deres behov.

I Aarhus Kommune har arbejdet kredset om, at børnene oplever glæden ved at deltage i kunstfaglige fællesskaber og derved tilegner sig kompetencer, der understøtter deres mod til at engagere sig og udtrykke sig individuelt og sammen med andre. Modelforsøget er et samarbejde mellem Børnekulturhuset og Børn og Unge samt kulturinstitutionerne Aarhus Musikskole, Teaterhuset Filuren og Aarhus Billed- og Medieskole.