Kursus for pædagoger i dagtilbud

09.02.2021

Kom på besøg i Børnekulissens nye Eventyrrum til en gratis 2-3 timers personaleworkshop for pædagoger, pædagogiske konsulenter og dagplejere.

Workshoppen varetages af Ditte Aarup Johnsen. Her får I ideer til at omsætte den pædagogiske læreplan til praksis med fokus på læreplanstemaer om æstetik, fællesskab og kultur, sprog og kommunikation samt krop, sanser og bevægelse. 

Personalworkshoppen kan tilbydes som en del af jeres arbejde med at udvikle det pædagogiske, æstetiske og fysiske læringsmiljø inde og ude.

Der vil komme faglige inputs og konkrete måder at skabe læringsaktiviteter med fokus på rum, krop og sanser, og hvor afsættet er børneperspektiv, leg, fantasi og nysgerrighed. 

Vi arbejder med stemmens og kroppens virkemidler i fortælling, og hvordan brugen af rekvisitter og indretning af rum kan give liv til fortællingen og legen.

Kurset er relevant for pædagisk personale, der arbejder med børn i 0 - 6 års alderen.

Som et led i personaleworkshoppen er det muligt at tilmelde sig forløbet "Hop ind i historien", hvor både børn og voksne er deltagere. 

Yderligere information