Sælen - dyr, mad og materiale

Beskrivelse

Skoleformidlingen i Det Grønlandske Hus i Aarhus arbejder med formidling om Grønland og grønlandsk kultur til indskolingselever i Region Midtjylland.

Vi udbyder i øjeblikket et forløb for indskolingstrinnet:

”Sælen – dyr, mad og materiale” - et dialogbaseret og inddragende forløb, der bl.a. indeholder et brætspil og en undersøgelse af forskellige materialer.
Gennem halvanden time stiller vi skarpt på naturens rolle i Grønland eksemplificeret gennem sælen i grønlandsk kultur. Vi vil fortælle en personlig historie om sælen, der fx kan handle om forskellen på husdyr og vilde dyr eller om, hvordan jagt og flænsning af sælen foregår i dagens Grønland.

Bagefter vil vi undersøge materialer fra forskellige dyr med fokus på sanserne og sammen kikke på, hvad de kan bruges til.
I forløbet laver eleverne deres egne små papirssæler, som fungerer som spillebrikker i et brætspil. Spillet eksemplificerer sælens skæbne: Ender den som suppe, jakke, isbjørneføde eller når den frem til næste åndehul?

Forløbet afvikles i vores nye kultursal, som er et spændende rum, der lægger op til samtale om traditioner og materialer. Vores formidlere arbejder med den levende fortælling og taler ud fra levet erfaring.

Aktiviteter

Forløbet indrammes af en personlig fortælling om sælen og afsluttes med en opsamling i plenum på, hvad eleverne har lært.

Desuden består forløbet af tre dele:

1) En kreativ del, hvor eleverne tegner deres egen sæl, der efterfølgende bruges som spillebrik

2) Et brætspil, der lærer eleverne om sælens liv og mulige skæbne

3) En undersøgelse af forskellige materialer fra grønlandske dyr, fx sælskind, rensdyrgevirer, fuglefødder mm.

Forberedelse

Det er ikke en forudsætning, at eleverne har kendskab til Grønland på forhånd og forløbet i Det Grønlandske Hus egner sig både som en introduktion og en afslutning på emneuger om Grønland

Efterbehandling

Eleverne får deres papirsæler med hjem, ligesom I frit kan bruge spillet i undervisningen derhjemme.

Vi har et ark med inspirationsforslag til, hvordan sælen kan blive en del af undervisningen på skolen bagefter.

Formål

Efter at have deltaget i ”Sælen – dyr, mad og materiale”:

  • har eleverne mærket forkskellige skind og materialer fra grønlandske dyr og har fået forståelse for materialernes forskellige kvaliteter
  • har eleverne fået indtryk af, hvad naturen og dyrene betyder for mennesker i Grønland
  • har eleverne fået kendskab til, hvordan man lever i dagens Grønland
Sted
Det Grønlandske Hus i Aarhus
Dalgas Avenue 52 A-F
8000 Aarhus C

Indgang gennem glasdøren. I foyeren vil en formidler tage imod og vise jer til rette.

 

Tilmelding

Man tilmelder sig via hjemmesiden: https://groenlandskehus.dk/kultur/skoleformidlingen/

Bemærk venligst, at tilmelding først er gældende, når en bekræftelsesmail er modtaget

Tilmelding