Haver til Maver

Beskrivelse

Haver til Maver giver jer et udendørs læringsrum, hvor I på otte udeskoledage skal have jord under neglene, undersøge, sanse, eksperimentere og få erfaringer. Samtidig kommer eleverne omkring 6 af FN's 17 verdensmål. Hver klasse får deres egen køkkenhave, som de skal tilså, passe og høste afgrøderne i. Eleverne vil hver gang tilberede mad i udekøkkenet af deres egne grøntsager og vilde urter. I haverne og køkkenet vil eleverne hver gang møde fagpersoner, som sikrer det faglige fokus i overensstemmelse med elevernes niveau. 

Min Uddannelse kan du finde information om de enkelte udeskoledage og inspiration til undervisning før og efter udeskoledagen. På digitale læremidler er der yderliger inspiration.

Flere Evalueringer konkluderer, at havearbejdet og madlavning i udekøkkenet fremmer elevernes trivsel, selvværd, rummelighed over for hinanden og modvirker mobning. For elever med særlige behov rummer skolehaverne nogle helt særlige muligheder.

I Aarhus kommune er der Haver til Maver på:

  • Natursamarbejdet i Brabrand
  • Jordbrugets Uddannelsescenter i Beder

Formål

  • At give eleverne oplevelser, de kan bruge til at forstå større sammenhænge i verden lige fra fotosyntese til klimaforandringer og FN's Verdensmål. Som lærer får du inspiration til hvordan FN's verdensmål kan indrages i undervisningen.
  • Naturfaglig dannelse
  • Sammenhængsforståelse 
  • Bæredygtig adfærd
  • Sundhed og mad.
  • FN's verdensmål for bæredygtig udvikling
Sted
Natursamarbejdet
Louisevej 100
8220 Brabrand
Tilmelding
Tilmeldingsfrist
21.02.2020