Grundloven – rager den mig?!

31.10.2016

Nyt forløb til fagene historie og samfundsfag på Kvindemuseet

Kvindemuseet udbyder et spritnyt forløb om demokrati, ligestilling og deltagelse i et historisk og nutidigt perspektiv. I den gamle byrådssal på museet møder eleverne via et rollespil de kvinder og mænd, som i 1800-tallet tog demokratiet til sig, og som kæmpede med hjerteblod for deres mærkesager. Efterfølgende får klassen besøg af nutidens politisk aktive unge menneske – ungdomspolitikeren – og sammen debatteres demokrati. Det handler om inklusion og eksklusion i demokratiet før og nu – og det handler om at få lyst til og at turde deltage i de demokratiske processer.

Målgruppe: udskoling og ungdomsuddannelserne.