Forebyg mobning - få besøg af MobSquad

08.02.2017

MobSquads mål er at hjælpe skolekammerater til at forbygge mobning i klassen.

Gennem dialog med eleverne sætter MobSquad fokus på mobning og giver klassen værktøjer til selv at forebygge mobning i fælleskab.
MobSquad kommer på besøg i klassen og faciliterer undervisningen. De vil gennem oplæg og dialog med eleverne sætte fokus på konsekvensener af mobning. MobSquad sætter rammen, og eleverne vil selv være med til at give undervisningen liv og indhold ved at deltage aktivt i diskussionen af mobning.
Til slut vil klassen i fællesskab udarbejde en kontrakt, som bliver elevernes fælles aftale mod mobning.

Yderligere information