ARTIKEL: Ordløs sprogformulering!

17.06.2016

"Det kan lyde paradoksalt men stiltiende, f.eks. en teateroplevelse, kan være sprogstimulerende. Det sprogstimulerende arbejde ligger både i emnerne direkte i forestillingen, men også i de dialoger oplevelsen medfører." Sprogstimulering er mere end ord!

Tanja Pjaff Louring, lektor VIA UC, pædagoguddannelsen har været med en børnehavegruppe i teateret og har skrevet en artikel om, hvordan teater kan være sprogstimulerende - selvom børnene er helt stille.

Yderligere information