Naturhistorisk Museum

Præsentation

Naturhistorisk Museum har den danske og nordeuropæiske naturhistorie i fokus. Vi illustrerer samspillet mellem planter og dyr, jordbund og klima samt menneskets rolle i kulturlandskabets udformning. Danske dyr findes udstillet i forskellige miljøer i 'Danmarkshallen',  mens udstillingen 'Animalia - overlevelsens ABC' på finurlig vis sætter fokus på evolution. På 2. sal findes den storslåede udstilling 'Den Globale Baghave', hvor man betages af verdens mangfoldighed. På 1. sal har vi udstillingen "Vores Verden" som omhandler FNs 17 verdens mål på en finurlig, kreativ og tankevækkende måde, den er lavet i samarbejde med multikunsteren Shane Brox. 

Skoletjenesten på Naturhistorisk Museum tilbyder undervisningsoplæg til alle niveauer i grundskolen, til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Vi har fokus på evolution, dansk natur, klima og dissektioner. På Molslaboratoriet i Mols Bjerge har vi også feltarbejde og udeundervisningi den vilde natur. Eleverne får fingre i planter og dyr, laver selvstændige undersøgelser og kan analysere og relatere deres resultater til biotop, klima eller et andet overordnet emne. Tilbuddene retter sig mod biologi i grundskolens ældste klasser, men men i høj grad også mod indskolingen og mellemtrinnet i forbindelse med natur og teknologi-undervisningen samt i forbindelse med tema- og emneuger. Vi tilpasser forløb, så de svarer til niveau og ønsker. Verdensmålene 13, 14 og 15 er vores særlige indsatsområder.

Entré

Gratis for børn under 18 år og for institutioner.

Kontakt
Spørgsmål til undervisningsforløb
Museumsformidler Lea Pedersen
31 66 01 33

Forløb udbudt af Naturhistorisk Museum

Grundskole

Tildelt budget
CVR
29073910