Skovens dyr

Beskrivelse

Hvilke dyr er tilknyttet skoven, hvordan lever de, og hvad spiser de? Skovens dyr er et undervisningstilbud med formidler til alle klasser i grundskolen. Vi tilpasser det faglige indhold og abstraktionsniveau, så det svarer til elevernes alder og niveau. Der skabes en naturlig progression fra dyrenes levevis, fødekæder og indbyrdes interaktioner til økologi og samspil med mennesket. Vi arbejder blandt andet med sanser og overlevelsesstrategier. Eleverne laver f.eks. fødekæder med udstoppede dyr og arbejder med tilpasninger. Ældre klasser arbejder med økologiske problemstillinger, overordnede sammenhænge og natursyn.

Formål

  • Eleverne får kendskab til planter og dyr, der lever i tempereret skov; deres biologi, livsbetingelser, indbyrdes samspil og hvordan de indgår i det omgivende miljø.
Sted
Naturhistorisk Museum
Wilhelm Meyers Allé 10
8000 Aarhus C

 

Undervisningsmateriale
Tilmelding
Tilmelding