Evolution

Beskrivelse

Hvordan ”arbejder” evolutionen? Alle livsformer er resultatet af tilfældig variation og naturlig udvælgelse. Skind, kranier, udstoppede og levende dyr illustrerer fantastiske tilpasninger, konvergent udvikling, analoge og homologe karakterer. Eleverne arbejder i grupper med systematik og evolutionære sammenhænge.

Til elever under 6. klassetrin anbefaler vi at der vælges et konkret emne at fokusere på som f.eks. fugles tilpasningersevne eller arktiske tilpasninger. Dette skal oplyses ved bookingen.

Varighed op til 1½ time. Eleverne får kendskab til elementære evolutionære begreber og highlights samt udvalgte case stories og særlige tilpasninger. De arbejder selvstændigt med vertebratsystematik.

Ældre elever kan låne iPads, så de i grupper kan arbejde i udstillingerne med app'en Vild Biologi. App'en indeholder information og forskellige typer opgaver. Svarene kan senere hentes på skolen på www.vildbiologi.dk.

Dette forløb er en del af #DetViGøromSTEAM

Formål

Eleverne får en forståelse for evolutionsbegreber, highlights og arbejder med udvalgte case stories som gruppearbejde og elevfremlæggelse. Evt. afrunding i udstillingerne.

Sted
Naturhistorisk Museum
Wilhelm Meyers Allé 10
8000 Aarhus C