Aarhus Bibliotekerne

Præsentation

Velkommen til Aarhus Bibliotekernes skoletilbud

Alle tilbud kan ses herunder.

Vores tilbud bærer præg af bibliotekernes arbejde med den fælles kommunale læsestrategi, det styrkede fokus på data- og medieliteracy, design thinking - en metode til innovativ problemløsning, og børnenes demokrati.

For indskoling og mellemtrin har vi fokus på en legende tilgang til læring, der kan supplere både den understøttende og faglige undervisning. Vi lægger vægt på, at eleverne skal opleve biblioteket som både et videns-, lære- og værested.

For udskolingen tilrettelægger vi forløb, der er tilpasset jeres undervisning og har relevans i forhold til det, I arbejder med på skolen. Vi har fokus på, at eleverne inddrages aktivt i forløbet.

Aarhus Bibliotekerne udbyder en række aktiviteter målrettet daginstitutionernes børnehavebørn. Aktiviteterne tager udgangspunkt i gode fortællinger, hvor børnene er kreative medspillere.

Vi har fokus på børnenes fantasi, sprog, leg og bevægelse, når I besøger os. Samtidig er en udflugt med børnehaven en oplagt mulighed for at præsentere børnene for børnebiblioteket.

Vi har rammerne, fagligheden og ressourcerne til at byde ind med korte forløb, der understøtter institutionernes arbejde med nogle af de seks pædagogiske læreplanstemaer.

Kontakt
Hovedbiblioteket - Mikkel Gammelgaard
41 85 65 04
Aarhus Bibliotekerne
89 40 92 00
Lokale biblioteker - Mette Balle Christensen
61929043

Forløb udbudt af Aarhus Bibliotekerne

Grundskole

Kursus