Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune

Præsentation

Kultur og Borgerservice tilbyder modtagelsesklasser et gratis dannelsesforløb, der sætter fokus på fritids- og kulturlivet for børn i Aarhus.

Formålet med forløbet er at give modtageklasseeleverne gode oplevelser gennem en pallette af kreative aktiviteter, samt at introducere eleverne til en aktiv og kreativ fritid i deres nye by. Dannelsesforløbet understøtter modtageklassernes formål om at udvikle elevernes ordforråd og præsenterer eleverne for forskellige udtryksformer. Eleverne får øget kendskab til forskellige interessefællesskaber, man kan være med i. Eleverne får samfundskundskab og en håndholdt introduktion til foreningsliv, kulturskoler og biblioteker.

Det anbefales, at klassen sammensætter tre undervisningstilbud fra hhv. Aarhus Musikskole, Aarhus Kommunes Biblioteker, Teaterhuset Filuren, Aarhus Billed- og Medieskole, Cirkus Tværs og ForeningsMentor. Se beskrivelser af tilbuddene til de enkelte modtageklassetrin herunder.

Forløbet er finansieret af Aarhus Kommunes pulje til indsatser rettet mod nye borgere i kultur- og foreningslivet. 

Kontakt
Kultur og Borgerservice
Projektleder Ulla Stilling Pedersen
77889731

Forløb udbudt af Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune

Grundskole

Tildelt budget