Gratis

Forløb for modtageklasser MOC (13-15 år)

Beskrivelse

Kultur og Borgerservice tilbyder alle modtagelsesklasser gratis dannelsesforløb, der sætter fokus på fritids- og kulturlivet for børn i Aarhus.

Fritids- og kulturintroforløbet består af tilbud fra følgende udbydere:

Alle de tilknyttede undervisere har erfaring med at undervise i modtageklasser.

Tilmeld klassen hos udbyderne. Det anbefales, at klassen sammensætter tre undervisningstilbud til et forløb. Som klassens lærer er det dit ansvar at arbejde med tilbuddet som et samlet tema, at træne gloser og arbejde videre med de oplevelser klassen får igennem forløbet. Kultur og Borgerservice vil opfordre til, at klassen arbejder bredt med temaet fritid: Hvad laver eleverne efter skole, hvilke interesser har de, og hvad kan de få ud af at ’gå til noget'?

 

Formål

Formålet med forløbet er:

  • at give elever i modtageklasserne gode oplevelser gennem en pallette af kreative aktiviteter
  • at introducere eleverne til en aktiv og kreativ fritid i deres nye by

Dannelsesforløbet understøtter modtageklassernes mål om at udvikle elevernes ordforråd og præsenterer eleverne for forskellige udtryksformer. Desuden øges elevernes kendskab til mulighederne for at komme med i forskellige interessefællesskaber. Eleverne får samfundskundskab og en håndholdt introduktion til foreningsliv, kulturskoler og biblioteker.

Undervisningsmateriale

Aarhus Kommune har udviklet en række samtalekort til dialog om forskellige danske forhold med nye borgere. Kortene beskriver forskellige forløb og situationer i hverdagen. Hent kortene Foreningsmentor, Hvad kan man gå til i sin fritid, Fritidspas, og Tilbud om kreative fritidsaktiviteter: