Galleri Image

Præsentation

Galleri Image er et ikke-kommercielt udstillingssted, som støttes af Aarhus Kommune og Statens Kunstfond. Galleri Image blev stiftet i Aarhus i 1977 som Nordens første galleri for fotografi. I løbet af galleriets mangeårige virke har vi opnået international anerkendelse for vores udstillinger, og har desuden bidraget betydeligt til opfattelsen af fotografiet som et væsentligt og uafhængigt kunstnerisk medie i den visuelle kultur. Galleri Image viser årligt seks til otte udstillinger og turnerer jævnligt udstillinger i udlandet.
I 2014 blev Galleri Image optaget i Foreningen af Kunsthaller i Danmark. Foreningen blev stiftet i 1992 og består i dag af 18 kunstinstitutioner. Læs mere her

Galleri Image bygger i dag på en grundlæggende ambition om at vise og udbrede kendskabet til samt højne niveauet for fotografi, video- og installationskunst. Udover at præsentere udstillinger af anerkendte kunstnere, er det vores målsætning at opdage og støtte nye talenter samt virke som springbræt for danske kunstneres videre karriere. Med skiftende udstillinger ønsker vi endvidere at fremme kunstnerisk mangfoldighed og fornyelse samt tilbyde vores besøgende gode oplevelser og nye erkendelser. Som en del af vores arbejde med at støtte unge talenter, samt efter et ønske om at bidrage til Aarhus' internationale miljø, har vi gennem de seneste år arrangeret en række residency besøg for udenlandske kunstnere.

Pædagogisk profil

Vi henvender os mest til udskolingen og ungdomsuddannelser.

Kontakt
Beate Cegielska
86202429
Træffetid 10-17

Forløb udbudt af Galleri Image

Grundskole

Ungdomsuddannelse

CVR
71526119