Gratis

Virksomhedsbesøg på Aarhus Teater

Beskrivelse

Når man går i teatret, ser man som regel kun skuespillerne, men der er mange mennesker, der har arbejdet på forestillingen både før, under og efter. Med dette virksomhedsbesøg kommer eleverne bag scenen og ser hvad der skal til for at drive et teater. De vil også få kendskab til de forskellige typer jobs, man kan have på et teater. De vil måske møde teatermalere, sceneteknikere, skræddere, rekvisitører eller lys- og lydteknikere.

Eleverne vil få en introduktion til teatrets afdelinger samt en rundvisning med stop ved 3 forskellige rollemodeller, der vil fortælle om deres uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund. Rollemodellerne kan være forskellige alt efter dagens arbejdsopgaver.

Virksomhedsbesøget henvender sig til elever i udskolingen.

Før besøget
Eleverne skal have undersøgt de forskellige jobfunktioner, og have læst om hvilke opgaver medarbejderne kunne have. Eleverne skal også forberede spørgsmål til rollemodellerne (se baggrundsviden).
Uden forberedelse bliver besøget spild af både teatrets og elevernes tid.

Et besøg indeholder to stop, fx:

  • Et stop ved skræddersalen, hvor en teaterskrædder fortæller om sin uddannelse, baggrund og arbejde.
  • Et stop i malersalen, hvor en teatermaler fortæller sin historie og beskriver arbejdets funktioner.
    ELLER
  • Et stop i rekvisitafdelingen, hvor en rekvisitør fortæller om sin uddannelse, baggrund og arbejde og besvarer spørgsmål.
Forberedelse

Før besøget skal eleverne forberede 2 spørgsmål til hver af de tre ansatte, de skal møde. Derudover skal de have en viden om;

  • Hvad er en scenograf og hvilke opgaver har scenografen på et teater.
  • Hvad er en instruktør og hvilke opgaver har instruktøren på et teater.

Formål

  • At give eleverne et indblik i hvordan Aarhus Teater fungerer som virksomhed.
  • At præsentere eleverne for tre forskellige rollemodeller, der fortæller om deres arbejde og uddannelse.
Sted
Aarhus Teater
Teatergaden
8000 Aarhus C