Gratis

Fortællinger om mennesker i bevægelse

Beskrivelse

I dansk på AARHUS GYMNASIUM arbejder vi med sprog, litteratur og medier. I forløbet "fortællinger om mennesker i bevægelse" skal vi se på globalisering. Globalisering er i stigende grad en del af vores hverdag, og det skal danskundervisningen afspejle. Én måde globaliseringen viser sig på, er gennem migration - det at mennesker af lyst eller nød slår sig ned i et andet land, end det de kommer fra. Ved at arbejde med migrationslitteratur kan vi i danskfaget nærme os og diskutere de erfaringer, muligheder og problemstillinger, der knytter sig til at være migrant og til at være et land, der tager i mod migranter.

Formål

At give eleverne en oplevelse af, at danskfaget kan arbejde med den globale virkelighed, som de møder mange steder i deres hverdag på en meningsfuld måde.

Sted

Dette forløb udbydes på to af vores gymnasier:

AARHUS GYMNASIUM, Tilst, Kileparken 25, Tilst

AARHUS GYMNASIUM, Aarhus C, Dollerupvej 2, Aarhus C

Tilmelding