Fantastiske fortællinger

Beskrivelse

Eleverne kommer til at møde museumsrummet og sammen med omviseren blive klogere på, hvad det særlige ved et kunstmuseum er. I kommer rundt i gallerierne og børnene skal tolke kunstværker ud fra deres fantasi og nysgerrighed.

Omviseren har valgt en række værker, hvor personer, scenografi eller kunstnerisk udtryk er fuld af handling eller underfundige konstruktioner. Elever og omviser skaber nu fantastiske fortællinger om det sete: Hvem er menneskene? Hvad hedder de? Kender de hinanden? Spørgsmålene er mange, svarene farverige og fantasifulde, når børnenes fantasi slippes løs.

Det handler om at få et sprog om kunst, om at tolke kunst og måske endda få begreber til jeres videre arbejde med billedanalyse.

Forberedelse

Forud kan I arbejde med: https://www.aros.dk/media/2823/artifakti_your_rainbow_panorama_med_links...

Inden besøget vil vi bede jer om at orientere jer i retningslinjerne for besøg på ARoS: https://www.aros.dk/da/laering/skoler-og-institutioner/faerdselsregler-p...

Formål

Fantastiske fortællinger handler om at være nysgerrig. Om sammen at skabe fortællinger ved at bruge nysgerrigheden og fantasien. Det handler også om at være på museum, at indgå i dialog og at udtrykke sig analytisk om billeder. I kan bruge forløbet til at understøtte eleverne arbejde med kompetenceområdet billedanalyse.

  •  Eleverne for forståelse og praksis erfaring med billedkomposition og billedfunktion. Igennem dialogen om elevernes oplevelse af malerierne, opfordres de til at  bruge enkelte fag ord og til at udtrykke sig om indhold og opbygning.

Forløbet fungerer også tværfagligt. Det kan inspirerer elevernes fantansi og bruges som case for efterfølgende arbejde med kompetenceområdet fremstilling i danskfaget. Undervejs i forløbet skal der digtes en historie.

  • Igennem aktiv deltagelse får eleverne indsigt i sammenhænge mellem begyndelse, midte og slutning og udtrykker sig legende om billeder og fortælling.

 

Vi glæder os til at ser jer herinde.

Sted
ARoS
Aros Allé 2
8000 Aarhus C