Fantastiske fortællinger

Beskrivelse

Tag eleverne med på en rejse til fantasiens verden. Alt kan lade sig gøre, når vi sammen skal digte fantastiske fortællinger om de kunstværker, vi møder på vores vej rundt i museets udstillinger.

Formål

Omvisningen søger at styrke elevens evne til at kunne forholde sig aktivt analyserende og diskuterende til kunst, kultur og historie. I den forbindelse ønsker omvisningen at understøtte følgende læringsmål:

  • Elevens evne til at fortolke, vurdere og perspektivere billedkunst. 
  • Elevens evne til at vurdere og perspektivere de værdier, som billedkunsten udtrykker. 
  • Elevens evne til at udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form.
Sted
ARoS
Aros Allé 2
8000 Aarhus C