Dyrenes adfærd

Dyrenes adfærd

Beskrivelse

Dyr og mennesker udviser hele tiden forskellige former for reaktioner, eller adfærd, på det, vi oplever. Vi ser og fortolker andres reaktioner og handlemåder for at skabe en forståelse af både individet og situationen. For dyr kan tolkning af andre dyrs adfærd være et spørgsmål om liv eller død, det kan være et led i dannelse af hierarki i en ulveflok eller være med til at styrke de sociale bånd i en dyreflok.

Vi udforsker forskellige typer af adfærd hos både dyr og mennesker, og vi prøver kræfter med vores egen evne til at aflæse hinandens og dyrs adfærd. For udskolingseleverne sætter vi et ekstra element på arbejdet med adfærd, og dykker ned i vigtigheden af observationer af dyr, hvilken viden vi som dyrepark kan erhverve os igennem observationer og prøver selv kræfter med en biologisk observationsteknik.

Formål

Mellemtrin

  • Eleven kan med egne ord forklare, hvad adfærd er.
  • Eleven kan forklare, hvad de forventer der kommer til at ske under aktivering af et dyr.
  • Eleven kan beskrive, hvilken adfærd de ser hos dyrene.

Udskoling

  • Eleven kan forklare, hvad adfærd er, og hvilken betydning det kan have for dyr.
  • Eleven kan bruge observation som dataindsamling.
  • Eleven kan aflæse adfærd hos dyr.
  • Eleven kan opstille en påstand om forventet adfærd hos en dyreart under aktivering.
Sted
Ree Park Safari
Stubbe Søvej 15
8400 Ebeltoft
Tilmelding
Tilmelding
Tlf.nr. 86336150