Gratis

Design og arkitektur - fra idé til produkt

Beskrivelse

I arkitekturen mødes kunst og kreativitet med naturvidenskaben. At designe bygninger og udtænke innovative produkter er udfordrende, men sjovt. Her er det kun fysikkens love og menneskets fantasi, som sætter grænserne for, hvad der er muligt at skabe.

Udfold dig kreativt

  • Hvordan arbejder designeren med idéudvikling, skitsering og modellering? 
  • Hvorfra henter designeren sin inspiration, og hvilke overvejelser indgår i en designproces?

Det er nogle af de spørgsmål, vi vil arbejde med og prøve at besvare i dette forløb. I designværkstedet arbejder vi casebaseret - det betyder, at emnerne er mange
og meget forskellige. I alle emner vil vi arbejde med:

  • idéudvikling
  • skitsering
  • modelbyggeri

Eleverne prøver gennem disse tre processer at udvikle og modellere deres eget
design ud fra forskellige designparametre.

Formål

I dette forløb vil vi arbejde som en designer med idéudvikling, skitsering og modellering for at give eleverne et indblik i hele designprocessen - fra idé til produkt.

Sted
AARHUS GYMNASIUM, Aarhus C
Dollerupvej 2
8000 Aarhus C
Tilmelding