For virksomheder

Samarbejdet med skoler er forbundet med gevinster i form af øget opmærksomhed på jeres virksomhed i lokalsamfundet, innovative input fra elever i forhold til fx produktudvikling og markedsføring samt et supplement til CSR -strategien. For samfundet kan en tættere relation mellem uddannelse og erhverv på lang sigt afhjælpe udfordringer på arbejdsmarkedet ved at skabe uddannelsesparate unge og øget opmærksomhed på jobmuligheder.

ULF i Aarhus arbejder med tre forskellige niveauer af samarbejde. I kan som virksomhed selv vælge, hvilken type der passer jer.

 1. Virksomhedsbesøg
  Et virksomhedsbesøg består i, at I modtager besøg af en skoleklasse efter nærmere aftale. I formidler forløbet gennem www.ulfiaarhus.dk, hvor skolerne kan læse om jeres virksomhed og finde nødvendig kontaktinfo. I vil blive kontaktet af interesserede lærere, og sammen med dem aftaler I, hvordan besøget afvikles.
  Det vil være en god idé at tage udgangspunkt i en præsentation af virksomheden, og de arbejdsfunktioner der er at finde her. Hverken klasse eller virksomhed forpligter sig på et længerevarende samarbejde.
   
 2. Virksomhedsopgave
  Vælger I som virksomhed at arbejde med en virksomhedsopgave, kan denne også præsenteres på www.ulfiaarhus.dk. Som virksomhed kan tilbyde et kort besøg hos jer, hvor I præsenterer eleverne for opgaven og for virksomheden. Derefter arbejder eleverne på skolen med opgaven. Opgaven kan føre et produkt med sig, der skal præsenteres for jer, så eleverne kan få mundtligt feedback på fremlæggelserne og deres produkt.
   
 3. Virksomhedsforløb eller længerevarende samarbejdsaftale
  ULF i Aarhus hjælper med at skabe kontakt til en skole. I indgår derefter en samarbejdsaftale med specificering af forventninger og rammer til samarbejdet, så udbyttet for eleverne bliver bedst muligt. Her kan evt. laves aftaler om, at skolens lærere hjælper med at udforme et undervisningsforløb. I kan også selv lave et forløb, og beskrive indholdet af det på www.ulfiaarhus.dk
Yderligere information
I er velkommen til at kontakte os for hjælp til at udforme forløb, som kan præsenteres på ULF – Undervisnings- og læringsforløb i Aarhus. På den måde kan vi fortælle om jer i vores nyhedsbreve, der når ud til lærere på alle skoler og/eller ungdomsuddannelser i Aarhus. Kontakt konsulent Malene Lynggaard Thomassen, malyt@aarhus.dk