Evolution under neglene

dissektion af fisk

Beskrivelse

I dette forløb vil vi give evolutionsundervisningen et praktisk og undersøgende perspektiv, som I kan bruge som reference i jeres undervisning fremadrettet. Vi vil med en komparativ dissektion af rokke og blæksprutte give eleverne et indblik i udviklingslinjer, biologisk slægtsskab samt konvergent evolution og analoge strukturer hos de to dyr.

Forløbet kan bruges som en introduktion til emnet evolution, men er især velegnet, når eleverne har stiftet bekendtskab med begreber som naturlig selektion, klassifikation og variation.

Forløbet begynder med en kort, teoretisk gennemgang, hvor fokus ligger på fylogenetiske træer, klassifikation og divergent og konvergent evolution. Derefter skal ærmerne smøges op til dissektion af en blæksprutte. Undervejs noterer eleverne deres observationer og nye viden, og vi drager paralleller til de anatomiske træk hos mennesket og hos fisk.

Derefter går vi i gang med rokken, som udviklingsmæssigt ligger langt fra blæksprutten. Her noterer vi forskelle og ligheder mellem de to dyr, og vi finder eksempler på analoge strukturer. Undervejs bruger vi tegninger/modeller til at understøtte forståelsen. Eleverne kan bruge deres noter til en journal eller rapport.

Forberedelse

Det er en fordel, hvis eleverne på forhånd har arbejdet med evolutionens mekanismer og har lidt kendskab til systematik og slægtsskab. Brug gerne skruedyrenes evolution som en øvelse i at lave slægtskabstræer.

Det kan anbefales at læse ”Biologibogen” s. 393-403, som behandler en del af de teoretiske begreber. Følgende artikel kan også anbefales (især til 2.g og 3.g), idet den omhandler konvergent evolution og genetik - Se her

Formål

Kernestof:
Eksempler på evolutionsteori
Biologisk variation og naturlig selektion

Faglige mål:

  • Anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelse og enkle biologiske problemstillinger.
  • Tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed og til risikofaktorer ved arbejde med biologisk materiale.
Sted
Kattegatcentret
Færgevej 4
8500 Grenaa
Tilmelding

Lav en bookingforespørgsel via vores hjemmeside.

Når vi har modtaget jeres bookingforespørgsel kontakter vi jer altid for at afstemme og opfylde jeres forventninger til jeres besøg.

Tilmelding
k