Det alsidige algeliv

Beskrivelse

Tang er fremtidens bæredygtige ressource. Lad dine elever dykke ned i dets store potentiale og stille skarpt på tangarternes alsidige livscyklusser.

I dette forløb gennemgås tangs biologi samt dets potentiale på teknologiske og miljøbeskyttende områder med fokus på tangarternes forunderlige livscyklusser. Forløbet sætter videre tangproduktion i forbindelse med FN´s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Praktisk får eleverne muligheden for selv at undersøge tangarters fertile væv under mikroskop. Der påbegyndes endvidere et vækstforsøg med søsalat underlagt forskellige forhold, som kan bringes med tilbage på gymnasiet. Efter en uge evalueres forsøget og potentialet i søsalat, som bæredygtig ressource og miljøbeskyttende faktor kan diskuteres. Forsøget kan endvidere benyttes til en rapport.

Forberedelse

Inden i ankommer på Kattegatcentret kan det være en fordel allerede at have gennemgået forsøgsvejledningen på klassen. I er også velkommen til at gøre brug af vores øvrige materialer om tang i jeres undervisning. Vi er klar til at tilrettelægge vores undervisning så den passer til jeres biologiniveau. Ring og hør nærmere.

Formål

  • Anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelse og enkle biologiske problemstillinger.
  • Udføre enkle undersøgelser og efterfølgende analysere og diskutere data med inddragelse af faglig viden, fejlkilder og usikkerhed.

Kernestof: Økologi, bæredygtighed og miljøbeskyttelse. Forløbet kan endvidere benyttes som perspektivering til fysiologi og menneskers forplantning.e analysere og diskutere data med inddragelse af faglig viden, fejlkilder og usikkerhed.

Sted
Kattegatcentret
Færgevej 4
8500 Grenaa