Det alsidige algeliv

Tegning af tang

Beskrivelse

Tang er fremtidens bæredygtige ressource. I vores undervisningsemne om alger for ungdomsuddannelser dykker eleverne ned i tangs store potentiale og stiller skarpt på tangarternes alsidige livscyklusser.

I vores undervisningsforløb "Det alsidige algeliv" gennemgås tangs biologi samt dets potentiale på teknologiske og miljøbeskyttende områder med fokus på tangarternes forunderlige livscyklusser. Forløbet sætter desuden tangproduktion i forbindelse med FN´s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Praktisk får eleverne muligheden for selv at undersøge tangarters fertile væv under mikroskop. Der påbegyndes endvidere et vækstforsøg med søsalat underlagt forskellige forhold, som kan bringes med tilbage til ungdomsuddannelsen Efter en uge evalueres forsøget og potentialet i søsalat som bæredygtig ressource og miljøbeskyttende faktor diskuteres. Forsøget kan endvidere benyttes til en rapport..

Forberedelse

Inden I ankommer på Kattegatcentret kan det være en fordel allerede at have gennemgået forsøgsvejledningen på klassen. I er også velkommen til at gøre brug af vores øvrige materialer om tang i jeres undervisning. Vi er klar til at tilrettelægge vores undervisning, så den passer til jeres biologiniveau. Ring og hør nærmere.

Formål

  • Anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelse og enkle biologiske problemstillinger.
  • Udføre enkle undersøgelser og efterfølgende analysere og diskutere data med inddragelse af faglig viden, fejlkilder og usikkerhed.

Kernestof: Økologi, bæredygtighed og miljøbeskyttelse.

Forløbet kan endvidere benyttes som perspektivering til fysiologi og menneskers forplantning. Eleverne kan analysere og diskutere data med inddragelse af faglig viden, fejlkilder og usikkerhed.

Sted
Kattegatcentret
Færgevej 4
8500 Grenaa
Tilmelding

Lav en bookingforespørgsel via vores hjemmeside.

Når vi har modtaget jeres bookingforespørgsel kontakter vi jer altid for at afstemme og opfylde jeres forventninger til jeres besøg.

Tilmelding