Salaam Film og Dialog

Præsentation

Salaam Filmfestival sigter mod at give eleverne interkulturel kompetence og global indsigt. Film og oplæg omhandler bl.a. fællesskaber, børnearbejde, kulturel identitet og kunstnerisk udfoldelse. Flerkulturelle unge taler med eleverne om filmens temaer og egne erfaringer.

Kontakt
32 11 82 88
Træffetid 10 - 16

Forløb udbudt af Salaam Film og Dialog

Grundskole

CVR
28164297