Projekt: "Sammen skaber vi fremtidens skole"

Målet er, at der skabes grundlag for varig ændring af skolens pædagogiske praksis gennem udvikling af lærerkompetencer og etablering af lokalt netværk til det omgivne erhvervsliv og samfund.

6 skoler i Aarhus Kommune deltager i pilotprojektet ”Sammen skaber vi fremtidens skole”. Projektet er finansieret af A.P. Møller Fondens Folkeskoledonation og forankret i Naturvidenskabernes Hus. ULF i Aarhus indgår som netværkskoordinator for Aarhus Kommunes deltagelse i projektet, og Business Region Aarhus bidrager bl.a. med at finde en virksomhed til hver af de 6 skoler i pilotprojektet.
Ambitionen er, at de gode idéer fra pilotprojektet forankres i ULF, så andre skoler får mulighed for at deltage i lignende samarbejder mellem skole og virksomhed.

Formål med projektet:

  • At skolen laver en 3-årig samarbejdsaftale med en virksomhed.
  • At naturfagslærere i udskolingen samarbejder med virksomheden om at udvikle et undervisningsforløb. De deltager desuden i kompetenceworkshops og netværk.
  • At undervisningen og samarbejdet tager udgangspunkt i emner til den naturfaglige prøve.
  • At eleverne bliver inspireret af rollemodeller fra erhvervslivet og får indblik i kommende jobmuligheder.

De deltagende skoler er: Solbjergskolen, Skjoldhøjskolen, Sabro-Korsvejen Skole, Risskov Skole, Skovvangsskolen og Rundhøjskolen.

Litteratur og links
Projektmodel i Aarhus kommune, skoleåret 17/18.

Yderligere information
For yderligere information om projektet, kontakt netværkskoordinator Malene Lynggaard Thomassen, malyt@aarhus.dk