Gratis

Temadag: Trivsel gennem bevægelse

Beskrivelse

MOVE Aarhus afholder denne temadag med fokus på trivsel og fællesskab gennem bevægelse i hverdagen. Det primære formål er at give deltagerne konkrete redskaber og metode til at fremme postive følelser, hæve engagementet samt styrke relationer elev/elev og elev/lærer. 

Målet med dagen er at give dig inspiration til at skabe mere bevægelse i skoledagen. Dagen handler ikke om faget Idræt, men om, hvordan vi tænker bevægelse ind i hele skoledagen uanset fag.
Indholdet er konkret og praksisnært – alle øvelser fra dagen kobles til din praksis med eleverne. Du præsenteres for og afprøver selv forskellige bevægelsesaktiviteter, som har til formål at fremme fællesskab, trivsel og læringsparathed.
5 ud af 5 deltagere mener bevægelsesdagen har været meningsfuld og vil bruge aktiviteter fra dagen i deres praksis.

"MOVE har bestemt været med til at sætte en positiv proces i gang hos os, især i undervisningen. Resultaterne af vores egen interne måling, hvor vi har taget temperaturen på elevernes oplevelse af bevægelse på 4.-9. årgang taler et positivt sprog.

Generelt kan man sige, at: 

  1. I alle klasser mener eleverne, at bevægelsesmålet opfyldes med mere end 70 % 
  2. Eleverne er generelt glade for mængden af bevægelse + 70 % "

Citat skoleleder i Aarhus, deltog i 2023 med hele skolens pædagogiske personale

Forplejning

Aftales nærmere.

Kontakt
Nicolai Lund Madsen
61943032
Sted
Aarhus Internationale Sejlsportscenter
Esther Aggebos Gade 80A
8000 Aarhus
Tilmelding

Temadage bookes ved at rette henvendelse til MOVE Aarhus, Nicolai Lund Madsen.

Temadagen afholdes i uge 32 eller i forbindelse med fx en pædagogisk lørdag.

Tlf.nr. 61943032