Gratis

Temadag: Hjernen i skolen

Beskrivelse

Hvorfor hører Morten ikke efter? Hvorfor griner Cecilie altid af Alma og Louises svar? Hvorfor går Sandra i sort inden en fremlæggelse? Hvorfor respekterer Karsten ikke de fælles klasseregler og hvorfor snakker Muhammed altid i timerne?  

Hvis du som underviser i folkeskolen har stillet dig selv nogle af overstående spørgsmål, kan temadagen: Hjernen i skolen, være noget for netop dig.  

Hjernen er på arbejde, når elever forsøger at finde sig til rette både socialt, personligt og fagligt i skolen, og det kan godt betale sig at være nysgerrig på hjernens mange mekanismer, når du prøver at forstå – og handle på – dine elevers forskellige adfærdsmønstre i klassen.  

På vores temadag introduceres du for viden om børn og unges hjerner, og du får indblik i at arbejde hjerneklogt i din undervisningspraksis. Du vil stifte bekendtskab med nogle af hjernens forskellige centre, deres funktioner og deres betydning for trivsel og læring i skolen. Vi har et særligt fokus på:  

  • Amygdala  

  • Arbejdshukommelsen  

  • Den præfrontale cortex (pandelapperne) 

… og du vil gå fra dagen med konkrete aktiviteter samt didaktiske refleksioner, der kan styrke trygheden i dit klasserum og dermed øge elevernes oplevelse af trivsel samt deres læringsudbytte.  

Kontakt
Nicolai Lund Madsen
61943032
Sted
Aarhus Internationale Sejlsportscenter
Esther Aggebos Gade 80A
8000 Aarhus
Tilmelding

Tilmelding sker ved henvendelse til MOVE Aarhus, Nicolai Lund Madsen

Temadagen afholdes i uge 32 eller i forbindelse med fx. en pædagogisk lørdag.

Tlf.nr. 61943032