Førstehjælpsinstruktørkursus

Førstehjælpsinstuktør Kursus

Beskrivelse

Bliv førstehjælpsinstruktør i Aarhus Kommune, Børn & Unge gennem UNO-Friluftscenter.

Et typisk forløb:
Første del af et førstehjælpskursus afvikles med grundig gennemgang af teori og færdigheder fra almindelig førstehjælp, livreddende førstehjælp og brug af hjertestarter og oxygen. I løbet at den første del tages der også hul på instruktørdelen således af deltagerne skiftes til at træne undervisningsforløb for hinanden i de traditionelle færdigheder som hjerte-lunge redning, påføring af forbindinger, standsning af ulykke, hjertestarter mm..

I anden del starter instruktørdelen for alvor med træning af undervisningsforløb, scenarietræning, dyberegående teoretisk forståelse, færdighedskundskaber på undervisningsniveau osv. Instruktørdelen afsluttes med både teoretisk og praktisk eksamen. Et samlet forløb består som udgangspunkt af to forløb af hver tre dages varighed, med et par ugers mellemrum mellem forløbene.

Der tilbydes efterfølgende årlige ”Instruktørdage”, med fokus på genopfriskning, opdateringer, samt idé- og erfaringsudveksling”
Alt undervisningsmateriale på instruktørkurset er på engelsk, og udgives gennem PADI, Professional Association of Diving Instructors. Dette skyldes at det er et internationalt system med de fordele og ulemper det giver og dermed også en nødvendig sproglig færdighed at mestre for instruktører. Der findes elevmaterialer til instruktørernes elever på dansk.

For at kunne afholde førstehjælpskurserne skal der naturligvis bruges en del grej. I samarbejde med Aarhus Brandvæsen, har vi sammensat en komplet førstehjælpspakke til et helt førstehjælpsforløb for en skoleklasse. Udstyret er pakkes i en lukket aflåselig Cargo trailer som størrelsesmæssigt kan trækkes af en almindelig personbil. Førstehjælpstraileren kan bookes og derefter afhentes på UNO-Friluftscenter i Aarhus midtby (Risskov) og fragtes til skolen/institutionen hvor førstehjælpskurset skal foregå. Blandt førstehjælpsudstyret vil der med tiden komme et velassorteret undervisningsbibliotek som alle instruktører opfordres til at bidrage til.

Der er plads til max. 10 deltagere. Det anbefales, at hver skole/institution/område stiller med mindst to deltagere, hvor dette er muligt. Det øger muligheden for sparring som hæver kvaliteten og giver samtidig mulighed for at lave førstehjælpskurser med et højere antal elever eller personale deltagere.

Forplejning

Der er mad under kurset.

Kontakt
Peter Them Andersen
Underviser
29203660
Træffetid Hverdage mellem 08:00 og 15:30
Materialer

Hvad chefgruppen i B&U Aarhus Kommune har besluttet om førstehjælp.

Beskrivelse af førstehjælpsforløb i følge fællesmålene fra undervisningsministeriet.

Sted
UNO Friluftscenter
Marienlundsvej 11A
8240 Risskov
Tilmelding

Førstehjælpsinstuktør tilmelding via https://link.eloomi.com/ACcwM

Spørgsmål rettes til UNO-Friluftscenter, Peter Them, them [at] aarhus [dot] dk, 29203660, som varetager den udførende og koordinerende opgave med at uddanne Skolernes, SFOernes, Institutionernes og FU områdernes personale til førstehjælps instruktører.

Tilmelding