Vores Rettigheder

Beskrivelse

En elevworkshop om børns rettigheder og selvbestemmelse

Vores rettigheder stiller skarpt på børn og unges rettigheder med henblik på at styrke elevernes viden og handlemuligheder i forhold til udvalgte artikler i Børnekonventionen. Der tilbydes et opfølgende undervisningsmateriale til et videre fagligt arbejde i klassens egen undervisning. Vores rettigheder er udviklet med støtte fra Styrelsen for International rekruttering og integration (SIRI) og Københavns Kommune som en del af en indsats til forebyggelse af negativ social kontrol.

Gennem cases fra BørneTelefonen, film, dialog, og gruppeaktiviteter arbejder vi i workshoppen med, hvordan børn og unge kan bruge deres rettigheder i konkrete situationer, og hvad børn og unge kan gøre for, at de selv, og andre børn og unge, får overholdt deres rettigheder.

Workshoppen er udviklet med forskelligt fagligt indhold til henholdsvis 4.-7. klasse og 8.-9. klasse.

Efterbehandling

Opfølgende undervisningsmateriale:
Som en del af workshoppen tilbydes et opfølgende undervisningsmateriale til et videre arbejde med at udvikle elevernes evne og motivation til at handle i situationer, hvor børn får krænket deres rettigheder. Vi anbefaler, at der afsættes 2-5 lektioner til at arbejde med det opfølgende materiale, som tilsendes cirka to uger før afvikling af workshoppen.
Workshoppen og det opfølgende undervisningsmateriale er udviklet med afsæt i færdigheds- og vidensområderne ”rettigheder” og ”personlige grænser” fra Fælles Mål for Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Det opfølgende materiale kan desuden indgå i et fagligt arbejde med færdigheds- og vidensområderne ”fremstilling” og ”perspektivering og evaluering” indenfor danskfagets kompetenceområde ”Fremstilling”.

Formål

At eleverne:

  • har viden om Børnekonventionen og Børns rettigheder
  • kan give eksempler på, hvad børn og unge kan gøre for, at de selv, og andre børn og unge, får opfyldt deres rettigheder
  • har viden om børns muligheder for at få rådgivning og støtte til håndtering af situationer om rettigheder, begrænsende normer og negativ social kontrol