Vores Rettigheder

Beskrivelse

En elevworkshop om børns rettigheder og selvbestemmelse

Workshoppen handler om Børns Rettigheder, selvbestemmelse og trivsel. Gennem film, dialog og gruppeaktiviteter sættes fokus på hvad eleverne kan gøre for at alle børn får opfyldt deres ret til privatliv, ret til beskyttelse mod vold og overgreb, ret til omsorg, ret til leg og fritid, ret til medbestemmelse og religionsfrihed. Gennem film, gruppeaktiviteter og cases fra BørneTelefonen arbejder eleverne med udvikling af en rettighedsplakat, hvor grupperne præsenterer vigtig viden om rettigheder samt elevernes egne ideer til, hvad man i klassen kan gøre for at støtte hinanden i, at alle får opfyldt deres rettigheder – i skolen, i fritiden og hjemme.

Efterbehandling

Opfølgende undervisningsmateriale:
Som en del af workshoppen tilbydes et opfølgende undervisningsmateriale til et videre arbejde med at udvikle elevernes evne og motivation til at handle i situationer, hvor børn får krænket deres rettigheder. Vi anbefaler, at der afsættes 2-5 lektioner til at arbejde med det opfølgende materiale, som tilsendes cirka to uger før afvikling af workshoppen.
Workshoppen og det opfølgende undervisningsmateriale er udviklet med afsæt i færdigheds- og vidensområderne ”rettigheder” og ”personlige grænser” fra Fælles Mål for Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Det opfølgende materiale kan desuden indgå i et fagligt arbejde med færdigheds- og vidensområderne ”fremstilling” og ”perspektivering og evaluering” indenfor danskfagets kompetenceområde ”Fremstilling”.

Formål

At eleverne:

  • Har viden om rettigheder og hvordan rettigheder har betydning for børns trivsel og selvbestemmelse
  • Kan give eksempler på, hvad børn kan gøre for at hjælpe hinanden med at forebygge og håndtere situationer, hvor børn får krænket deres rettigheder
  • Har viden om børns muligheder for at få rådgivning og støtte til håndtering af situationer om rettigheder, selvbestemmelse og trivsel hos BørneTelefonen