Gratis

Vores klassefællesskab

Beskrivelse

En workshop for elever der sætter fokus på fællesskaber og mobning

Denne workshop handler om fællesskaber, mobning og rettigheder i klassen.
Gennem dialog og øvelser inddrages eleverne i at udvikle konkrete ideer til, hvordan de selv kan være med til at skabe et trygt fællesskab i klassen, hvor egne og andres rettigheder anerkendes og respekteres.
Workshoppen består af samarbejdsøvelser, refleksionsøvelser og dialog om fællesskaber, mobning og rettigheder. Eleverne bliver præsenteret for det fællesskabsorienterede mobbesyn, og med udgangspunkt i cases fra BørneTelefonen arbejder eleverne aktivt med tematikker som grænser, hårdt sprog, misforståelser, venner og klassekammerater, og hvad der kendetegner et godt klassefællesskab.
Formålet med workshoppen er at igangsætte refleksioner og aktiviteter, der skærper elevernes fokus på og handlemuligheder i forhold til at styrke trivslen og fremme positive og trygge fællesskaber i klassen og på skolen.

Formål

At eleverne:

  • Har kendskab til, hvorfor der kan opstå mobning i skolen.
  • Kan samtale om fællesskaber og trivsel i skolen.
  • Kan udvikle ideer og handlemuligheder ift., hvad man kan gøre for at forebygge mobning og fremme trivsel i klassen og på skolen.
Tilmelding

Vi er klar til at besvare spørgsmål omkring vores oplæg og workshops.

Booking for skoler uden for Aarhus Kommune

Tilmelding
Tlf.nr. 3618 0165